2019-03-19

Informacja dotycząca jakości wody

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Terespolu przedstawia informacje dotyczące jakościową wody w Terespolu.

ROCZNA OCENA JAKOŚCIOWA WODY za rok 2019(.pdf) Pobierz

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ WODY - pażdziernik 2019(.pdf) Pobierz

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ WODY - sierpień 2019(.pdf) Pobierz

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ WODY - czerwiec 2019(.pdf) Pobierz
SPRAWOZDANIE Z BADAŃ WODY - kwiecień 2019(.pdf) Pobierz
Ocena obszarowa jakości wody za rok 2018 (.pdf) Pobierz
ROCZNA OCENA JAKOŚCIOWA WODY za rok 2018(.pdf) Pobierz
SPRAWOZDANIE Z BADAŃ WODY - październik 2018(.pdf) Pobierz
INFORMACJA DOTYCZĄCA CHLOROWANIA WODY(.pdf) Pobierz
SPRAWOZDANIE Z BADAŃ WODY - lipiec 2018(.pdf) Pobierz
Bieżąca ocena jakości wody - marzec 2018(.pdf) Pobierz
Ocena obszarowa jakości wody za rok 2017 (.pdf) Pobierz
ROCZNA OCENA JAKOŚCIOWA WODY za rok 2017(.pdf) Pobierz
SPRAWOZDANIE Z BADAŃ WODY - październik 2017(.pdf) Pobierz
SPRAWOZDANIE Z BADAŃ WODY - czerwiec 2017(.pdf) Pobierz
SPRAWOZDANIE Z BADAŃ WODY - październik 2016(.pdf) Pobierz
SPRAWOZDANIE Z BADAŃ WODY - lipiec 2016(.pdf) Pobierz

 

dodano: 20 lipca 2016r.

 

zmieniono: 14 lutego 2020r.

 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się